Werkenvoor.be / Travailler.pour
Psycholoog human domain analist (m/v/x)
Heverlee

Code de sélection

ANG23428

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A1

Type de recrutement

Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

3001 Heverlee

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Samenvatting

Jobinhoud

Wil jij de informationele en sociale omgeving van bepaalde operationele regio’s in kaart brengen? Wil jij rekening houden met hoe bepaalde groepen of individuen communiceren en hun acties, percepties en verlangens proberen te begrijpen?

Om hiertoe een zo goed mogelijk begrip te ontwikkelen, wordt een multidisciplinair team van analisten met achtergronden in de psychologie, antropologie, politieke en sociale wetenschappen ingezet. Deze benaderen elk vanuit hun eigen domein en met hun eigen specifieke onderzoeksmethoden de informatie uit het informationele/sociale terrein om zo tot een gedetailleerd begrip te komen van de materie. Conclusies uit de analyse van het Human Domain dragen rechtstreeks bij tot een beter begrip van de omgeving en hebben een voorspellend vermogen, wat noodzakelijk is bij de planning en uitvoering van militaire opdrachten.

Specifieke taken:

 • Je verzamelt relevante informatie uit het Human Domain waar er Belgische militaire operaties reeds actief zijn of gepland worden. Deze analyseer je naar relevantie en structureer je op een ordelijke, overzichtelijke manier.
 • Hierbij maak je gebruik van open source data in hun ruimste zin: niet enkel nieuwsartikelen, website, blogs, wetenschappelijke publicaties, etc. maar ook diverse sociale media en discussiefora dienen te worden geconsulteerd.
 • Je houdt deze informatie op regelmatige basis up-to-date, om deze onder de vorm van een “cultural awareness briefing” te kunnen voorleggen aan personeel in voorbereiding van een buitenlandse opdracht.
 • Je beantwoordt op basis van de reeds verzamelde informatie, evenals nieuwe informatie op ad-hoc vragen die vanuit het operationele milieu worden gesteld.
 • Je blijft proactief op de hoogte van evoluties in je expertisedomein.
 • Je neemt deel aan (internationale) conferenties, cursussen en oefeningen om kennis op peil te houden en uit te wisselen.
 • Je rapporteert op regelmatige overzichtelijke wijze aan jouw oversten inzake ontwikkelingen, vooruitgang en mogelijke hindernissen in het uitvoeren van jouw functie.

Na interne opleidingen kan je onderzoekstechnieken aanpassen aan de specifieke, militaire context waarin je je analyse uitvoert: de producten die je aflevert dienen hoegenaamd niet van een academische aard te zijn.

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

Heb je vragen over de jobinhoud?

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Civil-Military Engagement Group (Ci-MEG) van het Minsiterie van Defensie te Heverlee (Hertogstraat 184, Heverlee).

De ‘Human Domain Analysis’ cel (HDA), gevestigd in Heverlee, is de analyse capaciteit van de Civil-Military Engagement Group (Ci-MEG).

De Civil-Military Engagement Group (Ci-MEG), gevestigd in Heverlee en Lombardsijde, is een eenheid dat deel uitmaakt van de landcomponent. Deze levert steun aan militaire operaties en oefeningen door middel van twee kerncapaciteiten: civiel-militaire coöperatie (CIMIC) en psychologische operaties (PSYOPS). Er wordt getracht een zo tolerant mogelijke omgeving te creëren in operatiegebieden, door samenwerkingen met de lokale bevolking en hulporganisaties aan te gaan. Ook het controleren van desinformatie, het beoordelen van de impact op onze eigen troepen en het informeren van de lokale bevolking draagt bij tot een betere ondersteuning en kennis van de lokale situatie.

Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied, het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en in het kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land.

Het Ministerie van Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger - als militair personeel tewerkstelt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master psychologie.
 • Je werkt resultaatsgericht en trekt sluitende conclusies uit een hoeveelheid aan informatie.
 • Je hebt een goede kennis van onderzoekstechnieken en hebt een goede inschatting welke van deze technieken dienen te worden toegepast in een specifieke situatie.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 • We screenen jouw diploma
 • Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 • Je legt een interview af met een gevalstudie bij de Koninklijke Militaire School (Hobbemastraat 8, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal A1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk na een inwerkperiode
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement
  • een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Evere, Peutie, Leopoldsburg en Neder-Over-Heembeek)
  • 2 extra verlofdagen op 15 november (Koningsdag) en 15 april (verjaardag van de Koning)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  • uitgebreide loopbaankansen
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren
  • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Qui contacter?

Sur le contenu de la fonction

 • Juliette Decruyenaere
  Chief Human Domain Analysis Cell a.i.
  Ministerie van Defensie
  Ci-MEG-HDA-Cdr@mil.be

Sur la procédure

 • Karoline Lepoudre
  Attaché R&S
  Ministerie van Defensie
  02/441.37.34
  karoline.lepoudre@mil.be

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil jij de informationele en sociale omgeving van bepaalde operationele regio’s in kaart brengen? Wil jij rekening houden met hoe bepaalde groepen of individuen communiceren en hun acties, percepties en verlangens proberen te begrijpen?

Om hiertoe een zo goed mogelijk begrip te ontwikkelen, wordt een multidisciplinair team van analisten met achtergronden in de psychologie, antropologie, politieke en sociale wetenschappen ingezet. Deze benaderen elk vanuit hun eigen domein en met hun eigen specifieke onderzoeksmethoden de informatie uit het informationele/sociale terrein om zo tot een gedetailleerd begrip te komen van de materie. Conclusies uit de analyse van het Human Domain dragen rechtstreeks bij tot een beter begrip van de omgeving en hebben een voorspellend vermogen, wat noodzakelijk is bij de planning en uitvoering van militaire opdrachten.

Specifieke taken:

 • Je verzamelt relevante informatie uit het Human Domain waar er Belgische militaire operaties reeds actief zijn of gepland worden. Deze analyseer je naar relevantie en structureer je op een ordelijke, overzichtelijke manier.
 • Hierbij maak je gebruik van open source data in hun ruimste zin: niet enkel nieuwsartikelen, website, blogs, wetenschappelijke publicaties, etc. maar ook diverse sociale media en discussiefora dienen te worden geconsulteerd.
 • Je houdt deze informatie op regelmatige basis up-to-date, om deze onder de vorm van een “cultural awareness briefing” te kunnen voorleggen aan personeel in voorbereiding van een buitenlandse opdracht.
 • Je beantwoordt op basis van de reeds verzamelde informatie, evenals nieuwe informatie op ad-hoc vragen die vanuit het operationele milieu worden gesteld.
 • Je blijft proactief op de hoogte van evoluties in je expertisedomein.
 • Je neemt deel aan (internationale) conferenties, cursussen en oefeningen om kennis op peil te houden en uit te wisselen.
 • Je rapporteert op regelmatige overzichtelijke wijze aan jouw oversten inzake ontwikkelingen, vooruitgang en mogelijke hindernissen in het uitvoeren van jouw functie.

Na interne opleidingen kan je onderzoekstechnieken aanpassen aan de specifieke, militaire context waarin je je analyse uitvoert: de producten die je aflevert dienen hoegenaamd niet van een academische aard te zijn.

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

Heb je vragen over de jobinhoud?

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Civil-Military Engagement Group (Ci-MEG) van het Minsiterie van Defensie te Heverlee (Hertogstraat 184, Heverlee).

De ‘Human Domain Analysis’ cel (HDA), gevestigd in Heverlee, is de analyse capaciteit van de Civil-Military Engagement Group (Ci-MEG).

De Civil-Military Engagement Group (Ci-MEG), gevestigd in Heverlee en Lombardsijde, is een eenheid dat deel uitmaakt van de landcomponent. Deze levert steun aan militaire operaties en oefeningen door middel van twee kerncapaciteiten: civiel-militaire coöperatie (CIMIC) en psychologische operaties (PSYOPS). Er wordt getracht een zo tolerant mogelijke omgeving te creëren in operatiegebieden, door samenwerkingen met de lokale bevolking en hulporganisaties aan te gaan. Ook het controleren van desinformatie, het beoordelen van de impact op onze eigen troepen en het informeren van de lokale bevolking draagt bij tot een betere ondersteuning en kennis van de lokale situatie.

Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied, het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en in het kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land.

Het Ministerie van Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger - als militair personeel tewerkstelt.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van onderzoekstechnieken en hebt een goede inschatting welke van deze technieken dienen te worden toegepast in een specifieke situatie.
 • Je communiceert vloeiend, assertief en op diplomatische wijze en past je toespraken aan voor je gesprekspartners.
 • Je hebt een goede kennis van geopolitiek.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van Microsoft tools (Word, Excel, PowerPoint, …).
 • Je hebt een goede kennis van de Belgische politiek-militaire context, specifiek van de externe veiligheid van België en zijn internationale partners.
 • Je hebt een goede kennis van de internationale veiligheidssituatie.
 • Je hebt een goede kennis van het Engels en/of Frans, waardoor je teksten kunt lezen en analyseren, aantekeningen kunt maken en jezelf verstaanbaar kan maken, al dan niet voor een groter publiek.
 • Het kennen van andere talen is zeker een pluspunt. (Arabisch, Swahili, Farsi, Russisch, …)

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master psychologie.
 • Je werkt resultaatsgericht en trekt sluitende conclusies uit een hoeveelheid aan informatie.
 • Je hebt een goede kennis van onderzoekstechnieken en hebt een goede inschatting welke van deze technieken dienen te worden toegepast in een specifieke situatie.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 4 jaar studie in een richting psychologie.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal A1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk na een inwerkperiode
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement
  • een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Evere, Peutie, Leopoldsburg en Neder-Over-Heembeek)
  • 2 extra verlofdagen op 15 november (Koningsdag) en 15 april (verjaardag van de Koning)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  • uitgebreide loopbaankansen
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren
  • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 • We screenen jouw diploma
 • Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 • Je legt een interview af met een gevalstudie bij de Koninklijke Militaire School (Hobbemastraat 8, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.


Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • informatie integreren
 • beslissen

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond midden oktober 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (per test of voor het totaal op deze testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.


Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond midden oktober 2023(onder voorbehoud).
Indien Stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind oktober 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3 - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 04/10/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.


Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.


Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.


Prendre contact

Sur le contenu de la fonction

 • Juliette Decruyenaere
  Chief Human Domain Analysis Cell a.i.
  Ministerie van Defensie
  Ci-MEG-HDA-Cdr@mil.be

Sur la procédure

 • Karoline Lepoudre
  Attaché R&S
  Ministerie van Defensie
  02/441.37.34
  karoline.lepoudre@mil.be

Adresse et coordonnées générales

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Solliciteren?

 • Lees de volledige functiebeschrijving
 • Check de deelnemingsvoorwaarden
 • Vervolledig je online cv en laad je diploma’s op
 • Solliciteer ten laatste op 04/10/2023
 • Je kan niet solliciteren per e-mail

Postuler

Gelijke kansen voor iedereen!

De federale overheid wil de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen en streeft naar inclusie door iedereen de kans geven hun potentieel te verwezenlijken.

Ontdek onze initiatieven inzake gelijke kansen en toegang tot werk.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kan je vragen om een redelijke aanpassing van onze selectieprocedure zodat ook jij je talenten kan tonen.

Meer vacatures zoals deze
Op zoek naar iets vergelijkbaars?We hebben nog meer opties.