Gebruiksvoorwaarden van Glassdoor

Herzien: 1 december 2022 (update samenvatting en vorige versie)

Deze gebruiksvoorwaarden (de ‘Voorwaarden‘), waarin ons Privacybeleid is opgenomen, regelen uw toegang tot en gebruik van onze diensten, met inbegrip van onze verschillende websites, zoals Glassdoor.nl en Fishbowlapp.com, sollicitaties, advertenties, berichten, evenementen en andere producten of diensten die onder deze Voorwaarden vallen (gezamenlijk ‘diensten‘). Door toegang tot de diensten en deze diensten te gebruiken, stemt u ermee in dat u aan deze Voorwaarden gebonden bent. Als u de diensten gebruikt namens een bedrijf of andere juridische entiteit, stemt ‘u’ ermee in dat u aan deze Voorwaarden gebonden bent. Dit geldt ook wanneer er een afzonderlijke overeenkomst met u is gesloten. U mag de diensten niet gebruiken als u niet instemt met de versie van de Voorwaarden die op de diensten is geplaatst op het moment dat u de diensten bekijkt.
In het kader van deze voorwaarden betekent ‘Glassdoor‘ Glassdoor, Inc.

DEZE VOORWAARDEN VEREISEN HET GEBRUIK VAN ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN IN PLAATS VAN JURYRECHTSPRAAK OF COLLECTIEVE RECHTSZAKEN, EN BEPERKEN OOK DE RECHTSMIDDELEN DIE VOOR U BESCHIKBAAR ZIJN IN GEVAL VAN EEN GESCHIL. ZIE SECTIE 12 VOOR AANVULLENDE INFORMATIE.

1. Geschiktheid om de diensten te gebruiken

Om toegang te krijgen tot onze diensten of om deze te gebruiken, moet u minstens 18 jaar zijn, of meerderjarig in uw rechtsgebied, en mag het u niet verboden zijn volgens het toepasselijke recht. Behalve zoals hierboven beschreven of op andere wijze door ons goedgekeurd, zijn de diensten bedoeld voor uw persoonlijke gebruik, voor niet-commerciële doeleinden tenzij u een afzonderlijke overeenkomst met ons aangaat voor commerciële doeleinden. U mag de diensten niet gebruiken als we uw account(s) hebben beëindigd of als we u hebben geblokkeerd. 

2. Accounts voor Glassdoor-diensten

2.1 Accounts en profielen 

U moet een account maken en bepaalde persoonsgegevens verstrekken om toegang te krijgen tot de meeste van onze diensten. 

 • U gaat ermee akkoord dat de informatie die u aan ons verstrekt via uw account(s) accuraat is en dat u deze te allen tijde accuraat en up-to-date houdt. 
 • U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van uw account(s) en u aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die via uw account(s) plaatsvinden. Glassdoor wijst elke aansprakelijkheid voor handelingen van derden via uw account(s) af. U stemt ermee in ons onmiddellijk in kennis te stellen als u vermoedt dat er sprake is van onbevoegd gebruik van uw account(s) of onbevoegde toegang tot uw wachtwoord(en). 
 • Om u toegang te verlenen tot functies van al onze diensten, kunnen wij verschillende dienstenaccounts voor u maken en koppelen.

Als u een account maakt om toegang te krijgen tot onze diensten, maken wij een profiel voor u met daarin de persoonsgegevens die u verstrekt (een ‘Profiel‘). 

 • Wij kunnen uw profiel bijwerken met informatie die wij van derden ontvangen. We kunnen ook persoonsgegevens gebruiken die u aan ons verstrekt via uw cv/cv’s of onze andere diensten. U kunt meer lezen over hoe wij uw gegevens verzamelen en bewerken in ons Privacybeleid.
 • Wij kunnen proberen uw arbeidsverleden of -status te verifiëren via verschillende methoden, waaronder integraties of diensten van derden. Wij kunnen ook gebruikmaken van signalen die wij van uw huidige of voormalige werkgever ontvangen. Glassdoor is niet verantwoordelijk ten opzichte van u of een andere derde partij als wij uw arbeidsverleden of -status niet of onnauwkeurig kunnen verifiëren.
 • Delen van uw profiel kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers en het publiek (bijv. uw naam en profielfoto) afhankelijk van de diensten die u gebruikt. Wij kunnen u in bepaalde omstandigheden ook toestaan uw profiel te delen met derden of u de mogelijkheid bieden de zichtbaarheidsinstellingen van uw profiel te wijzigen. Uw profiel zal echter niet publiekelijk uw content (zoals gedefinieerd in sectie 3) bevatten of er een link naar plaatsen die u (semi-)anoniem bij onze diensten hebt ingediend. U kunt meer lezen over uw anonimiteitsopties in sectie 4 van deze Voorwaarden en ons Privacybeleid.

2.2 Berichten 

Door een account te maken, stemt u in met het accepteren en ontvangen van berichten van Glassdoor, aan Glassdoor gelieerde bedrijven en onze externe dienstverleners.

Voor de toepassing van deze Voorwaarden betekent ‘gelieerde bedrijven‘ elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over Glassdoor, waarover Glassdoor zeggenschap heeft, of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat van of met Glassdoor, nu of in de toekomst. ‘Zeggenschap‘ voor deze doeleinden betekent het hebben van een meerderheid van aandelen of het recht en de mogelijkheid om het management te leiden. 

Deze berichten kunnen plaatsvinden via e-mail, tekstbericht, oproepen, pushmeldingen of anderszins. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u berichten kunt ontvangen die worden gegenereerd door automatische telefoonkiessystemen die vooraf opgenomen berichten afleveren die worden verzonden door of namens Glassdoor, zijn gelieerde bedrijven en/of onze externe dienstverleners, met inbegrip van berichten over uw account(s), onze diensten en diensten aangeboden door onze gelieerde bedrijven. Sms- en data-tarieven van uw provider zijn mogelijk van toepassing. 

 • Als u geen tekstberichten meer wilt ontvangen, moet u STOP antwoorden op het apparaat dat de berichten ontvangt. 
 • Om u af te melden voor niet aan de dienst gerelateerde e-mails, gebruikt u de koppeling voor afmelding of e-mailinstellingen in de e-mail(s) die u ontvangt. Als u zich alleen afmeldt voor een bepaald type e-mailbericht (bijvoorbeeld een bepaalde vacaturemelding), blijft u de andere typen e-mails ontvangen. Wij kunnen via onze diensten ook een instellingsfunctie aanbieden om uw e-mailvoorkeuren te beheren.
 • Om pushmeldingen uit te schakelen, gebruikt u de instellingen in de app en/of het besturingssysteem van uw apparaat. 

Tenzij u ervoor kiest uw account(s) te verwijderen, kunt u zich niet afmelden voor bepaalde berichten die nodig zijn als onderdeel van uw gebruik van onze diensten (bijv. berichten over wijzigingen in deze Voorwaarden).

3. Content op Glassdoor-diensten

(‘Content‘) houdt in alle werken of informatie, waaronder foto’s, logo’s, advertenties, opmerkingen, meningen, opmerkingen, cv’s, salarissen, berichten, vragen, tekst, bestanden, afbeeldingen, werken, e-mail, gegevens, audio, video of andere materialen. 

3.1 Rechten met betrekking tot uw content

U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van de diensten en alle content die u toestaat voor gebruik op de diensten, of die wordt ingediend via uw account (‘Uw content‘). 
 
We claimen geen eigendom met betrekking tot uw content die u inzendt aan de diensten of waartoe u het gebruik toestaat, maar u verleent ons het recht om uw content te gebruiken zoals hierna uiteengezet is. Door het verzenden van uw content of door onze weergave daarvan toe te staan, geeft u ons hierbij een wereldwijde, onbeperkte, onherroepbare, eeuwigdurende, niet-exclusieve, volledig betaalde licentie die vrij is van royalty’s (met het recht om sublicenties te verlenen via een onbeperkt aantal sublicentiehouders) voor het gebruiken, het kopiëren, het verwerken, het wijzigen, het publiceren, het vertalen, het overdragen, het uitvoeren, het weergeven, het maken van afgeleide werken van en het distribueren van uw content via welk medium dan ook (dat nu bekend is of dat later wordt ontwikkeld) en uw naam, afbeeldingen, gelijkenis, stem, video of alle andere content weer te geven die u indient, linkt of anderszins beschikbaar maakt via de diensten, over de hele wereld op alle mogelijke media, al dan niet op de diensten met inbegrip voor het promoten van onze diensten. 

 • Voor zover tot in de breedste zin wordt toegestaan door toepasselijke wetgeving, doet u uitdrukkelijk afstand van al uw morele rechten die van toepassing zijn op het gebruik van deze licentie door Glassdoor. 
 • U stemt ermee in dat deze licentie ons het recht verschaft om levering, promotie en verbetering van de diensten door te voeren en om ingezonden content op of via de diensten beschikbaar te maken voor andere bedrijven, organisaties of individuen voor syndicatie, uitzending, promotie of publicatie van deze content op andere media en diensten, zoals uiteengezet in onze gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van deze content. 
 • Er zal geen compensatie worden betaald met betrekking tot de content die u via de diensten plaatst. 
 • Sommige live audio-/video-evenementen die op of via de diensten worden gehost, kunnen worden opgenomen. Door gebruik te maken van de diensten en het bijwonen van/deelnemen aan deze audio-/video-evenementen, stemt u in met deze opnames en stemt u ermee in dat alle rechten, titels en belangen in dergelijke opnames in Glassdoor zullen overkomen.
 • U dient uitsluitend content naar de diensten te verzenden die u bereid bent te delen met anderen onder deze Voorwaarden.

Door ideeën, suggesties, documenten, feedback en/of voorstellen (gezamenlijk ‘Bijdragen‘) in te dienen bij Glassdoor of zijn werknemers of agenten, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Glassdoor het recht heeft om deze bijdragen naar eigen goeddunken te gebruiken, bekend te maken, te reproduceren, in licentie te geven en anderszins te verspreiden en te exploiteren, geheel zonder verplichting of beperking van welke aard dan ook wegens intellectuele eigendomsrechten of anderszins.

3.2 Uw beperkte rechten op content

De diensten bevatten content die door ons en onze licentiegevers beschikbaar wordt gesteld. Wij en onze licentiegevers (waaronder andere gebruikers) zijn eigenaar van en behouden alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in de content die wij elk afzonderlijk aanbieden en Glassdoor is eigenaar van en behoudt alle rechten met betrekking tot de diensten. Als u een geautoriseerde gebruiker bent, verlenen we u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet in sublicentie verleenbare licentie onder de rechten die wij in licentie kunnen geven om de diensten te gebruiken en om content van onze diensten te gebruiken uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik in verband met het gebruik van de diensten. Behalve zoals bepaald in deze sectie, gaat u ermee akkoord om niet: 

 • het reproduceren, het aanpassen, het publiceren, het doorgeven, het distribueren, het publiekelijk uitvoeren of weergeven, het verkopen, het aanpassen of het maken van afgeleide werken op basis van de diensten of de content (behalve uw content); of 
 • het verhuren, leasen, lenen, of verkopen van toegang aan de diensten.

De handelsmerken, logo’s en dienstmerken (‘Merken‘) die op de diensten worden weergegeven, zijn ons eigendom of het eigendom van derde partijen. U bent niet gerechtigd deze merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van de derde partij die eigenaar is van het desbetreffende merk. Glassdoor behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend.

3.3 Content op de diensten 

Content van Glassdoor en van andere gebruikers, adverteerders en andere derde partijen wordt aan u beschikbaar gesteld via de diensten. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat:

 1. De diensten kunnen gesponsorde content of advertenties van derden bevatten of daarnaar verwijzen. Het type, de mate en de targeting van advertenties kunnen worden gewijzigd en u erkent en gaat ermee akkoord dat we advertenties kunnen plaatsen in verband met de weergave van content of informatie over de diensten, inclusief uw content.
 2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en onderschrijven geen content van derden, inclusief gekoppelde inhoud, advertenties en informatie over producten en diensten van derden, personeelsadvertenties, de door anderen verstrekte werkgevers- en salarisgerelateerde informatie, of de meningen van derden, inclusief panelleden, groepsleiders of andere gebruikers, waaronder degenen die betrokken zijn bij audio- of video-evenementen, of vertalingen, transcripties of bijschriften van content;
 3. Wij geven geen garanties over de nauwkeurigheid, actualiteit, geschiktheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de informatie of content op of waarnaar wordt verwezen via onze diensten, met inbegrip van vertalingen, transcripties of bijschriften; en
 4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onbedoelde, aanstootgevende, onnauwkeurige, misleidende of onwettige content die door gebruikers, adverteerders en derden beschikbaar wordt gesteld.

In overeenstemming met sectie 230 van de Amerikaanse Communications Decency Act en gelijksoortige wetten in andere rechtsgebieden die beogen de aansprakelijkheid van online serviceproviders die door gebruikers gegenereerde content aanbieden te beperken, kunnen wij in het algemeen niet aansprakelijk worden gesteld voor claims die voortvloeien uit content die door derde partijen op de diensten wordt aangeboden. Zie onze Veelgestelde juridische vragen voor meer informatie.

4. Uw gebruik van de diensten

4.1 Glassdoor-diensten gebruiken

Glassdoor biedt een verscheidenheid aan diensten die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen veranderen. 

 • Ongeacht of u een account heeft aangemaakt op onze diensten, als u onze diensten gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij beschrijven hoe wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken in ons Privacybeleid. Dit omvat persoonsgegevens die wij gebruiken om onze diensten aan u, onze klanten, andere gebruikers en het publiek aan te bieden of te leveren, alsmede om onze diensten te beheren en te verbeteren. Wij verzamelen en delen ook persoonsgegevens met externe dienstverleners die namens ons optreden, waaronder leveranciers van analysediensten die uw activiteiten op onze diensten kunnen registreren of vastleggen, met inbegrip van tekst die u invoert, pagina’s die u bezoekt en functies die u gebruikt. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze verwerking en uitwisseling van gegevens.
 • Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om groepen te maken en/of er lid van te worden om gesprekken te voeren en community’s te creëren met andere gebruikers (ook bekend als ‘bowls’). Groepen kunnen beheerders of leiders hebben (ook bekend als ‘community-‘ of ‘bowl-leiders’) die toegang hebben tot extra functies voor het beheer van hun groepen (bijv. de mogelijkheid om content vast te zetten of te markeren, of nieuwe leden goed te keuren). Het leiden van een groep is een onofficiële, vrijwillige functie die beschikbaar kan zijn voor gebruikers van de diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties van groepsleiders. Groepsleiders zijn niet en mogen niet beweren dat ze bevoegd zijn om te handelen in naam van Glassdoor. Wij behouden ons het recht voor om de mogelijkheid van een gebruiker om een groep te leiden op elk moment en om elke reden of geen reden in te trekken of te beperken, met inbegrip van het schenden van deze Voorwaarden. 
 • Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om vacatures te onderzoeken, onder andere via de zoekfunctionaliteit en via gepersonaliseerde advertenties en aanbevelingen. Wij kunnen u ook de mogelijkheid bieden om te solliciteren via onze diensten. We werken samen met onze gelieerde bedrijven om deze dienst te verlenen. Wanneer u op de knop Solliciteren (of een vergelijkbare knop) klikt om een sollicitatie in te dienen, wordt uw sollicitatie verzonden naar de meest geschikte contactinformatie waarover wij en/of onze gelieerde bedrijven beschikken voor de desbetreffende werkgever. 
  • Hoewel wij en onze gelieerde bedrijven ernaar streven u de beste dienst te bieden, hebben wij geen zeggenschap over websites van werkgevers en hun dienstverleners. Wij kunnen daarom niet garanderen dat uw sollicitatie, nadat deze is verstuurd, in goede orde is ontvangen en in behandeling genomen is door een externe werkgever. Indien u reden heeft om aan te nemen dat een werkgever uw sollicitatie niet heeft ontvangen, raden wij u aan daarover rechtstreeks contact met deze werkgever op te nemen.
  • Glassdoor biedt geen garanties ten aanzien van de identiteit van een werkgever of individuen die werken voor werkgevers, en Glassdoor raadt gebruikers daarom aan behoedzaam te zijn wanneer ze op vacatures solliciteren. Glassdoor biedt geen garanties ten aanzien van de geldigheid van een vacature. Werkzoekenden moeten de geldigheid van een vacature controleren voordat ze actie ondernemen die nadelig kan uitpakken voor hun huidige werkgelegenheidssituatie. U draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van elke werkgeversaanbieding of vacature.

4.2 Anonimiteit en identiteit op Glassdoor

Afhankelijk van de diensten die u gebruikt, kunnen wij u verschillende opties bieden om te controleren hoe uw persoonsgegevens en identiteit worden voorgesteld aan andere gebruikers, werkgevers en het publiek.

 • Een deel van uw profiel op onze community- en conversatiediensten (bijv. Fishbowl en community- en conversatiefuncties in al onze diensten) is altijd openbaar. Daarom zijn uw profielfoto, bedrijfsnaam, functie en andere algemene informatie (maar niet inbegrepen de (semi-)anonieme door u ingediende content) zichtbaar voor het publiek en beschikbaar via zoekopdrachten. Content die is ingediend met (semi-)anonieme identificatiemiddelen, zoals uw bedrijfsnaam of functie, wordt niet geassocieerd met het publiekelijk toegankelijke deel van uw profiel.
 • Wanneer u content verzendt, zoals een post, opmerking of vraag, kunt u mogelijk bepalen hoe u uzelf vertegenwoordigt via verschillende anonimiteitsopties. Wanneer u bijvoorbeeld sommige van onze diensten gebruikt, kunt u ervoor kiezen om content in te dienen met uw bedrijfsnaam, uw functie of uw volledige naam. 
 • Wanneer u andere content indient, zoals reviews, moet u mogelijk bepaalde persoonsgegevens opnemen voor publieke weergave, zoals uw werkgever, functie en/of locatie. 
 • In sommige groepen kunnen wij u toestaan uw profiel zichtbaar te maken voor andere leden van de groep, zodat u met hen kunt communiceren. 
 • In sommige gevallen kunnen wij groepsleiders toestaan de toegang tot een groep te beperken en nieuwe leden goed te keuren. Wanneer u toegang tot een groep aanvraagt, kunnen uw profiel en eventuele antwoorden op vragen over ledengoedkeuring worden gedeeld met de leider(s) van die groep.
 • Wij streven ernaar mogelijkheden te bieden om onze diensten te gebruiken met behoud van uw anonimiteit. U erkent echter dat Glassdoor uw anonimiteit niet kan garanderen omdat, afhankelijk van uw specifieke situatie, de omstandigheden en informatie die u in uw content bekendmaakt, en de (semi-)anonieme identificatiemiddelen die u gebruikt, iemand u kan identificeren of uw identiteit kan beperken tot een kleine groep mensen (bijv. werknemers op een bepaalde afdeling van uw bedrijf). U dient dit risico te begrijpen voordat u content naar de diensten stuurt.

4.3 Gedragsregels 

U verklaart en garandeert dat u de diensten uitsluitend gebruikt voor wettige doeleinden en op een wijze die in overeenstemming is met deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetten, voorschriften en andere bindende verplichtingen (waaronder contractuele verplichtingen) die u mogelijk ten overstaan van ons en/of derde partijen heeft. 

 • U draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de diensten en uw content. 
 • U stemt ermee in dat u door het indienen of autoriseren van uw content voor gebruik op de diensten, onze Glassdoor-communitygedragscode en Fishbowl-communitygedragscode (gezamenlijk onze ‘Gedragscode‘), die in deze voorwaarden zijn opgenomen, hebt gelezen, begrepen en ermee instemt u hieraan te houden. 
 • U begrijpt dat u aansprakelijk kunt worden gesteld wanneer uw content of het gebruik van de diensten strijdig zijn met toepasselijke wetten of met de rechten van derden.
 • Als u werkt voor een meerlagig marketingbedrijf, stemt u ermee in dat u de Glassdoor-richtlijnen voor meerlagige marketingbedrijven hebt gelezen en deze onderschrijft.
 • Indien u ervoor kiest om de diensten te gebruiken om een promotie uit te voeren, met inbegrip van een wedstrijd of prijsvraag (‘Promotie‘), bent u als enige verantwoordelijk voor het uitvoeren van de promotie in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. U en uw promotie moeten vermelden dat de promotie niet wordt gesponsord door, onderschreven door of geassocieerd met Glassdoor of onze diensten. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij u op geen enkele wijze zullen helpen met uw promotie, en u gaat ermee akkoord uw promotie op eigen risico uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de diensten te beperken om promoties uit te voeren.

Wij staan gebruikers toe content over hun ervaringen bij het werken voor werkgevers te plaatsen als zij bij de werkgever werkzaam zijn geweest als fulltime of parttime medewerker, opdrachtnemer, freelancer of zelfstandige, of werkzaamheden uitvoeren die een integraal onderdeel zijn van de waardeketen van de werkgever. 

 • Wij staan gebruikers ook toe om content in te dienen met betrekking tot de detacheringsbedrijven die gezorgd hebben voor hun plaatsing in deze functies. 
 • Met betrekking tot de op Glassdoor-diensten geplaatste content beschouwen wij alle personen in voornoemde functies als ‘werknemers’. 
 • Hoewel we Glassdoor-gebruikers de optie kunnen geven het soort dienstverband te specificeren (bijv. onderaannemer, freelancer) wanneer ze content indienen, beschouwen we dit niet als een vereiste. Het is niet in tegenspraak met onze Communitygedragscode of deze Voorwaarden voor iemand die bij een bedrijf werkzaam is om in dit soort rollen content in te dienen als een ‘werknemer’.

U onthoudt zich van het volgende:

 1. U uitgeven voor een andere persoon, of hun e-mailadres of telefoonnummer gebruiken, of uw band met uw vorige of huidige werkgever verkeerd voorstellen;
 2. Accounts maken onder valse of frauduleuze voorwendselen; een account maken of gebruiken voor anderen dan uzelf; of meerdere actieve gebruikersaccounts maken voor het indienen van content of het communiceren met andere gebruikers;
 3. Content indienen waarvan u niet de eigenaar bent of niet over het recht beschikt om deze in te dienen in overeenstemming met de licentie zoals in deze Voorwaarden beschreven;
 4. Inbreuk maken op deze Voorwaarden, de Voorwaarden van uw overeenkomsten met ons, uitdrukkelijke beperkingen uiteengezet in onze Gedragscode, rechten, regels of reglementen;
 5. Content indienen die beledigend of vals is of die onrechtmatige activiteiten aanbeveelt, onderschrijft of bevordert; of die niet uw eerlijke mening en authentieke ervaring weerspiegelt;
 6. Handelen op een manier die intimiderend, trollend, bedreigend, kwetsend, racistisch, onverdraagzaam of anderszins verwerpelijk is (uitsluitend naar goeddunken van Glassdoor);
 7. Discrimineren bij de toegang tot gemeenschappen of groepen die u creëert, beheert, leidt of waaraan u deelneemt. (Voor bedrijfscommunity’s kan elke geverifieerde gebruiker van het bedrijf waarmee de community verbonden is, lid worden en toegang krijgen tot de community);
 8. Illegale activiteiten aanbeveelt, onderschrijft of bevordert;
 9. Informatie openbaar maakt die inbreuk maakt op wettelijk afdwingbare vertrouwelijkheidsbepalingen, niet-openbaarmakingsbepalingen of andere contractuele beperkingen of rechten van een derde partij, waaronder huidige, voormalige of potentiële werkgevers;
 10. Inbreuk maken op de privacy-, publiciteits-, copyright-, octrooi- of handelsmerkrechten, wetgeving inzake handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en eigenaarsrechten van derden;
 11. Content plaatsen die pornografisch of seksueel expliciet van aard is, of gericht is op het op een seksuele of gewelddadige wijze uitbuiten van personen;
 12. Persoonlijke gegevens van minderjarigen vragen of verstrekken;
 13. Behalve zoals nadrukkelijk door ons is goedgekeurd of anderszins goedgekeurd in deze Voorwaarden en aan toepasselijke wetgeving onderworpen, de diensten gebruiken voor commerciële activiteiten en/of promoties, zoals prijsvragen, loterijen, ruilhandel, piramidespelen, advertenties, gesponsorde koppelingen en andere verzoeken;
 14. Een steunbetuiging of sponsorschap van of samenwerking met Glassdoor van welke aard dan ook impliceren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 15. Berichten sturen die in strijd zijn met de USA CAN-SPAM Act of elke andere toepasselijke antispamwet;
 16. Software of geautomatiseerde agenten op de diensten introduceren of toegang tot de diensten verkrijgen om meerdere accounts te maken, automatische berichten te genereren of gegevens vanaf de diensten te verwijderen, stelen, of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 17. Delen van de diensten weerspiegelen (‘framen’ of ‘mirroren’) of op welke manier dan ook op te nemen in een website, of een ‘deep link’ maken naar een deel van de diensten zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (uitgezonderd in gevallen waarin we deze functionaliteit beschikbaar maken via een API of een formele insluitingsfunctie);
 18. Werk van de services kopiëren, wijzigen of van de services afgeleide werken maken (exclusief uw content) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring;
 19. De informatie, content (exclusief uw content) of gegevens op de diensten gebruiken of kopiëren in samenhang met een concurrerende service, zoals uitsluitend bepaald door Glassdoor;
 20. De antitrustwetten schenden door concurrentiebeperkend gedrag, zoals het delen van commercieel gevoelige informatie op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst die de handel beperkt;
 21. Toegang tot de diensten of content (exclusief uw content) van de diensten verkopen, wederverkopen, verhuren, leasen, lenen, verhandelen of op andere wijze omzetten in een geldelijke vergoeding zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring;
 22. Het hinderen van, het onderbreken van, het aanpassen van, het onderwerpen aan reverse engineering van of het decompileren van gegevens of functionaliteit van de diensten;
 23. Het hinderen van, het onderbreken van of het buitensporig belasten van de diensten of de netwerken of diensten die met de diensten zijn verbonden; en/of
 24. Virussen, Trojaanse paarden, wormen, timebombs, cancelbots, beschadigde bestanden of vergelijkbare software introduceren op de diensten; of proberen te omzeilen van de beveiligingsfuncties van de diensten.

4.4 Maatregelen die wij kunnen nemen

We kunnen, naar eigen goeddunken:

 • (Permanent of tijdelijk) stoppen met het leveren van de diensten of functies binnen de diensten aan u of aan gebruikers in het algemeen.
 • Op elk moment en naar eigen goeddunken grenzen stellen aan gebruik en opslag. 
 • Content verwijderen, weigeren te distribueren of de distributie of zichtbaarheid ervan te beperken op de diensten.
 • Gebruikers schorsen of beëindigen.

5. Speciale bepalingen die van toepassing zijn op werkgevers en Enterprise-klanten

5.1 Vacatures op de diensten plaatsen 

U mag geen vacature plaatsen, zoals uitsluitend bepaald door Glassdoor, die:

 1. Niet in overeenstemming is met de wetgeving van de Amerikaanse staat Californië of de toepasselijke wetten of voorschriften van de staat en/of het land waarin de functie wordt uitgeoefend, waaronder wetten die betrekking hebben op arbeid en dienstverbanden, gelijke behandeling en ontvankelijkheidsvereisten met betrekking tot werk, gegevensprivacy, toegang tot en gebruik van gegevens en intellectueel eigendom;
 2. Valse informatie bevat of werknemers verleidt via een opzettelijk onjuiste voorstelling van zaken, zoals een onjuiste voorstelling van zaken op het vlak van de aannamevoorwaarden, de werkaanbiedende entiteit of de identiteit van de plaatser van de vacature;
 3. Sollicitatiekosten, een bedrag vooruit of periodieke betalingen vereist; die het werven van anderen vereist; die weg heeft van een meerlagig marketingplan, franchise, piramidespel, ‘clublidmaatschap’, bemiddelingsvoorzieningen op het vlak van distributeurschap of verkoopvertegenwoordiging vereist; waarbij er uitsluitend commissies worden betaald (met uitzondering van gevallen waarin de vermelding duidelijk maakt dat de functie uitsluitend commissies oplevert en waarbij het product dat of de dienst die de werkzoekende zou verkopen, duidelijk wordt beschreven) of lijkt op een meerlagig marketingplan;
 4. Gepaard gaat met een screeningsvereiste, wanneer een dergelijke screeningsvereiste geen daadwerkelijke en rechtmatige vereiste is van de functie waarvoor er wordt geadverteerd;
 5. Een logo, merk of een koppeling naar websites bevat die niet van u of van welke entiteit dan ook is waarvoor u gerechtigd bent vacatureadvertenties te verzenden;
 6. Meerdere vacatures bevat in één enkele advertentie (tenzij u een service heeft aangeschaft die dat toestaat);
 7. Niet voldoet aan Titel VII van de Civil Rights Act van de EEOC’s Enforcement Guidance on Employer’s Consideration of Arrest and Conviction Records in Employment Decisions, en/of relevante nationale, federale, staats- en lokale wetten die werkgevers verbieden te discrimineren tegen personen met een crimineel verleden en verplichten werkgevers een onderzoek naar de sollicitant hun crimineel verleden uit te stellen tot een later tijdstip in het wervingsproces;
 8. Sollicitanten discrimineert op basis van geslacht, ras, geloof, seksuele geaardheid, leeftijd, invaliditeit of andere gronden die wettelijk verboden zijn.

U stemt ermee in dat Glassdoor het plaatsen van een vacature om welke reden dan ook kan verwijderen of voorkomen.

5.2 Content op Glassdoor-diensten

U mag geen incentives aanbieden als tegenprestatie voor content met betrekking tot een bedrijf. U mag geen contentinzendingen verhandelen met andere werkgevers. We zullen content verwijderen als we bewijs hebben dat gebruikers zijn gecompenseerd om content in te dienen.

U mag werknemers niet dwingen content in te dienen. Onder dwingen verstaan wij onder meer het leveren van bewijs aan de werkgever dat ze content hebben ingediend, ongeacht of de inhoud van de content zelf is inbegrepen in dit bewijs.

5.3 Communicatie met gebruikers. 

We kunnen een gebruiker informeren als u actie hebt ondernomen met betrekking tot informatie die wij of onze gelieerde bedrijven met u hebben gedeeld met betrekking tot deze gebruiker, zoals wanneer u de sollicitatie van gebruikers opent, hun cv of profiel bekijkt op de diensten (of de diensten van een gelieerde onderneming), en/of een beslissing neemt over hun sollicitatie. Wanneer u materialen bekijkt, opslaat of ontvangt door het gebruik van de diensten of de diensten van een gelieerd bedrijf, kunnen wij die materialen gebruiken voor data-analyse, kwaliteitscontrole of om onze platforms en diensten te verfijnen. We mogen deze observaties ook met onze gebruikers delen gebaseerd op die data-analyse. We kunnen bijvoorbeeld onze gebruikers laten weten welke werkgevers meer geneigd zijn sollicitaties verzonden via de diensten te openen, welke werkgevers actief zijn op de diensten, en hoeveel tijd bepaalde onderdelen van een sollicitatieprocedure gemiddeld in beslag nemen voor een bepaalde werkgever. We kunnen herinneringsberichten per e-mail naar gebruikers verzenden met wie u een sollicitatiegesprek wilt voeren. Wij kunnen ook namens u e-mail naar gebruikers sturen om aan te geven dat uw vacature mogelijk aansluit bij het cv of de functievoorkeuren van de gebruiker. U geeft aan dat u begrijpt en ermee akkoord gaat dat Glassdoor dergelijke acties kan ondernemen.

5.4. Speciale bepalingen die van toepassing zijn op adverteerders

Deze bepaling is van toepassing op alle adverteerders, waaronder werkgevers die vacatureadvertenties kopen of advertenties weergeven. Tenzij wij anders zijn overeengekomen, bent u niet gerechtigd om gegevens te gebruiken of anderszins te verwerken die zijn verzameld via of afgeleid van advertenties (‘Advertentiegegevens‘) voor enig ander doel (waaronder het opnieuw afstemmen, het opbouwen of uitbouwen van gebruikersprofielen, het mogelijk maken van meeliften of met labels omleiden of het combineren met gegevens uit campagnes van meerdere adverteerders) dan het beoordelen van de prestaties en doeltreffendheid van uw campagnes, op voorwaarde dat dit op een verzamelde en anonieme basis geschiedt. Het is u niet toegestaan en u mag geen enkele derde partij toestaan om advertentiegegevens over te dragen of te verkopen, of om advertentiegegevens te gebruiken in verband met een advertentienetwerk, advertentie-uitwisseling, een gegevensmakelaar of een andere partij die niet namens u en uw campagnes handelt. U bent gerechtigd om informatie die gebruikers rechtstreeks aan u verstrekken, te gebruiken als u dit duidelijk vermeldt, als u hiervoor toestemming krijgt van deze gebruikers en als u voldoet aan alle toepasselijke wetten en bedrijfstakrichtlijnen, inclusief de richtlijnen die van toepassing zijn op gegevensbescherming.

6. Handhaving door Glassdoor of derde partijen

6.1 Verwijdering van Content 

Hoewel er daartoe op ons geen enkele verplichting rust, behouden we ons het recht voor om content (of een deel daarvan) die, geheel naar ons goeddunken, strijdig is met deze Voorwaarden of ander toepasselijk beleid dat op de diensten is geplaatst (waaronder onze communitygedragscode) of die we, wederom geheel naar ons goeddunken, ongepast achten, te beoordelen en te verwijderen. Als u content op de diensten ziet, waarvan u meent dat deze strijdig is met ons beleid, kunt u deze content rapporteren door op een toepasselijke koppeling te klikken naast deze content of door contact met ons op te nemen. Als we eenmaal in kennis zijn gesteld, zullen we de content (of onderdeel ervan) beoordelen en overwegen of we deze verwijderen. Houd rekening met het volgende: de interpretatie van ons beleid en de beslissing ten aanzien van het wel of niet bewerken of het verwijderen van content, berust uitsluitend bij ons en geschiedt uitsluitend naar ons goeddunken. U begrijpt en stemt ermee in dat als we ervoor kiezen om Content die u bezwaarlijk acht, niet te bewerken of te verwijderen, dit geen schending inhoudt van deze Voorwaarden of welke overeenkomst dan ook die we met u hebben gesloten.

6.2 Beleid inzake copyright

Raadpleeg ons beleid inzake copyrightklachten voor informatie over geschillen met betrekking tot copyright.

6.3 Andere handhavingsmaatregelen 

Hoewel er daartoe geen enkele verplichting op ons rust, behouden we ons, volledig naar eigen goeddunken, het recht voor om een onderzoek in te stellen en toepasselijke maatregelen ten aanzien van u te treffen als u deze Voorwaarden schendt, daaronder mede inbegrepen, maar niet beperkt tot: het verwijderen van content (of delen daarvan) van de diensten); het opschorten van uw recht om de diensten te gebruiken; het beëindigen van uw account(s); u aangeven bij een wethandhavingsinstantie, regelgevende instanties of administratieve organisaties; en het treffen van juridische maatregelen ten aanzien van u.

6.4 Openbaarmaking van persoonsgegevens van gebruikers en verdediging van onze gebruikers

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij in bepaalde omstandigheden persoonsgegevens van gebruikers aan derden kunnen verstrekken, bijvoorbeeld wanneer wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een geldig juridisch proces. U kunt meer lezen over de specifieke omstandigheden in de sectie ‘Andere gevallen waarin wij uw gegevens openbaar kunnen maken’ van ons Privacybeleid. Hoewel er daartoe geen enkele verplichting op ons rust, behouden we ons het recht voor om voor zover wettelijk is toegestaan, toepasselijke maatregelen te treffen om de anonimiteit van onze gebruikers te beschermen met betrekking tot de uitvoering van dagvaardingen of andere informatieverzoeken die erop zijn gericht om identificerende informatie of persoonsgegevens van een gebruiker te achterhalen. Wij garanderen of beweren niet dat wij zullen trachten de anonimiteit van de gebruiker te beschermen of, indien wij daartoe besluiten, dat wij daarin zullen slagen.

7. Vrijwaring

U stemt ermee in dat u ons, onze gelieerde bedrijven en dochterondernemingen, en onze en hun functionarissen, directeuren, bestuursleden, bestuursadviseurs, werknemers, partners, opvolgende tussenpersonen en andere medewerkers (gezamenlijk de ‘Glassdoor Group’) vrijwaart en vrijstelt van alle claims, verliezen, aansprakelijkheden of eisen, waaronder redelijke juridische kosten die door welke derde partij dan ook zijn gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten en als gevolg van of voortvloeiend uit uw inbreuk op welke bepaling van deze Voorwaarden dan ook, of met betrekking tot het door u verstrekken van foutieve informatie over uw identiteit of arbeidsverleden of -status. 

8. Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

De disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen in deze sectie zijn van toepassing in de mate waarin dat onder de toepasselijke wetgeving maximaal is toegestaan. Niets in deze sectie heeft tot oogmerk rechten te beperken die wettelijk niet mogen worden beperkt.

Alle berichten, waaronder e-mails, tekstberichten of kennisgevingen, of berichten die corresponderen met activiteit op de diensten of andere communicatieservices, producten of functies die op of via de diensten worden aangeboden, worden uitsluitend als gunst aangeboden. Glassdoor wijst alle garanties met betrekking tot de verzending of opslag van deze gunstmeldingen van de hand. Hun bezorging of ontvangst en de datum of het tijdstip waarop deze kunnen worden verzonden of ontvangen, worden niet gegarandeerd. Als een bericht dat wordt verzonden, is bedoeld voor een gesloten account, wordt dit bericht niet bezorgd.

Glassdoor neemt geen aansprakelijkheid op zich en wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor de content, nauwkeurigheid, volledigheid, rechtmatigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van informatie, waaronder vacatures, salarisschattingen, sjablonen, carrièrepagina’s, screeningsvragen, antwoorden op screeningsvragen, cv-informatie, berichten of content die u indient, bekijkt of ontvangt via de diensten.

Alleen u bent verantwoordelijk voor uw interactie met adverteerders, werkgevers en andere gebruikers en wij zijn niet verantwoordelijk voor de activiteiten, omissies of ander gedrag dan ook, ongeacht of dit online of offline is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste, onnauwkeurige of ongeoorloofde content (waaronder informatie in profielen) die aan de diensten is verzonden, ongeacht of deze is gepubliceerd door gebruikers, of door apparatuur of de programmering die is gekoppeld aan of wordt gebruikt in de diensten. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, verwerkings- of doorgiftevertragingen, communicatielijnuitval, diefstal of vernietiging, onbevoegde toegang tot of wijziging van welke communicatie met adverteerders of andere gebruikers dan ook. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen met of technische storingen van hardware en software als gevolg van technische problemen op internet, op de diensten of een combinatie van daarvan, waaronder eventueel letsel of eventuele schade aan gebruikers of het apparaat van een persoon als deze samenhangt met of het resultaat is van deelname aan of het downloaden van materialen die verband houden met de diensten. Wij zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten of content die naar de diensten zijn verzonden of die is doorgegeven aan gebruikers of voor welke interactie dan ook tussen gebruikers van de diensten, ongeacht of dit online of offline interactie betreft.

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD AS-IS EN ZOALS BESCHIKBAAR. WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, RUSTIG GENOT, NAUWKEURIGHEID OF NIET-INBREUK. WIJ GARANDEREN NIET DAT: (1) DE DIENSTEN AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN; (2) DE DIENSTEN BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN OP EEN ONONDERBROKEN, TIJDIGE, VEILIGE OF FOUTLOZE BASIS; OF (3) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN.

U VRIJWAART HIERBIJ DE GLASSDOOR GROUP VAN ALLE CLAIMS, EISEN EN VERLIEZEN, SCHADE, RECHTEN, AANSPRAKEN EN ACTIES VAN WELKE AARD DAN OOK DIE DIRECT OF INDIRECT VERBAND HOUDEN MET OF VOORTVLOEIEN UIT: (1) DE ACTIES, INHOUD OF GEGEVENS VAN DERDEN (INCLUSIEF, ADVERTEERDERS, WERKGEVERS EN ANDERE GEBRUIKERS) (2) UW DEELNAME AAN ALLE OFFLINE EVENEMENTEN.

Glassdoor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de diensten en/of alle functies, informatie, diensten, materialen, content of informatie op de diensten met of zonder kennisgeving aan u te herzien, te verbeteren, te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent. U stemt ermee in dat Glassdoor niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor elke wijziging of stopzetting van de dienst of een deel ervan.

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WINSTDERVING OF INDIRECT SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJKOMENDE SCHADE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF OPGELEGDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN GLASSDOOR. DIT GELDT ZELFS WANNEER WIJ ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE GEVALLEN VAN HET TEGENDEEL DIE IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN OPGENOMEN, STEMT U, WAAR DAT IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT, ERMEE IN DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VAN DE GLASSDOOR GROUP AAN U DIE VOORTVLOEIT UIT OF DE VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN (DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE MAATREGELEN) IN GEEN GEVAL HOGER ZAL ZIJN DAN MAXIMAAL HONDERD AMERIKAANSE DOLLAR (100 USD).

U erkent dat u bekend bent met de bepalingen van artikel 1542 van het Burgerlijk Wetboek van Californië (of vergelijkbaar toepasselijk recht in uw rechtsgebied), dat luidt als volgt: “EEN ALGEMENE VRIJWARING GELDT NIET VOOR CLAIMS WAAR DE EISER NIET VAN OP DE HOOGTE WAS OF VERMOEDDE IN ZIJN VOORDEEL TE ZIJN OP HET TIJDSTIP VAN DE UITGAVE, WAT, INDIEN BIJ HEM BEKEND GEWEEST, WEZENLIJKE INVLOED ZOU HEBBEN UITGEOEFEND OP DE SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR.” U doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle rechten en voordelen volgens Sectie 1542 van de California Civil Code en elke wet of elk juridisch principe van een soortgelijke strekking in elke jurisdictie met betrekking tot de uitspraken en/of uitingen hierin, met inbegrip van maar niet beperkt tot de uitspraken en/of uitingen van onbekende claims.

9. Beëindiging

Deze voorwaarden blijven van kracht zolang u de diensten gebruikt en, voor geregistreerde gebruikers, zolang als uw account(s) geopend blijft/blijven. U kunt uw account(s) op elk gewenst moment verwijderen. We behouden ons het recht voor uw account(s) of uw toegang tot gedeelten van de diensten, voor elke of geen reden, zonder kennisgeving op te schorten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van u voor welke beëindiging van uw account(s) of daaraan gerelateerde verwijdering van uw gegevens dan ook.

Alle bepalingen van deze Voorwaarden zullen onverminderd van kracht blijven bij beëindiging of het vervallen van deze Voorwaarden, met uitzondering van de bepalingen die u toegang verlenen tot of een gebruiksrecht verlenen voor de diensten. Voor het wegnemen van ieder twijfel, u stemt ermee in dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van de diensten en alle content geplaatst op de diensten op ieder tijdstip voorafgaand aan de beëindiging of het verlopen van deze Voorwaarden.

10. Wijzigingen in deze Voorwaarden

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien door een geüpdatete versie te plaatsen die beschikbaar is via een link op de diensten. Als wij een wijziging aanbrengen waarvan wij denken dat die op materiële wijze uw rechten reduceert of uw verantwoordelijkheden vergroot, laten we u dit via een bericht weten (bijv. via e-mail of tekstbericht dat wordt verstuurd naar het e-mailadres of telefoonnummer zoals gespecificeerd in uw account) en/of via een aankondiging op de diensten voordat de wijziging van kracht wordt. We kunnen aankondigingen van wijzigingen ook onder andere omstandigheden uitvoeren. Zulke wijzigingen zijn niet van toepassing op claims die gemaakt zijn voor de ingangsdatum van de herziene Voorwaarden die deze wijzigingen bevatten. We moedigen u aan om deze pagina regelmatig te bekijken voor de laatste informatie over onze Voorwaarden. Uw voortgezette gebruik van onze diensten is onderworpen aan de meest recente geldende versie van deze Voorwaarden.

11. Ontdekkingsprocedure en analoge procedures of aanvragen

U stemt ermee in dat u afziet van uw recht op een ontdekkingsprocedure (of een vergelijkbare procedure in rechtsgebieden anders dan de VS) te starten met het verzoek om identificerende informatie van een gebruiker van Glassdoor. Als u van plan bent een ontdekkingsprocedure te starten met het verzoek om identificerende informatie van een gebruiker, stemt u ermee in dit te doen op basis van een geldige Californische dagvaarding, naar behoren uitgegeven in verband met een actieve rechtszaak en naar behoren betekend aan onze geregistreerde agent in Californië: Glassdoor, Inc., c/o CT Corporation, 818 W Seventh Street, Los Angeles, CA 90017. En u stemt er mee in toe alle ontdekkingsprocedures en dagvaardingen resulterend uit dergelijke dagvaardingen aanhangig te maken in de staatsrechtscolleges in Marin County, in de staat Californië, in de Verenigde Staten van Amerika, of de federale rechtscolleges in het Northern District van de staat Californië, in de Verenigde Staten, afhankelijk van hetgeen van toepassing is, en u stemt ermee in uzelf te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van elk van deze rechtscolleges voor het doel van het aanhangig maken van dergelijke ontdekkingsprocedures.

13. Geschillenregeling

LEES SECTIE 12 ZORGVULDIG DOOR. DIT IS VAN INVLOED OP UW RECHTEN. TENZIJ U AFZIET VAN ARBITRAGE OVEREENKOMSTIG SECTIE 12.2.3 DOOR HET AANGAAN VAN DEZE VOORWAARDEN NEMEN U EN GLASSDOOR AFSTAND VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK OF DEELNAME AAN EEN COLLECTIEF PROCES. U EN GLASSDOOR VERBINDEN ZICH ERTOE OM CLAIMS TEN AANZIEN VAN ELKAAR ALLEEN IN UW INDIVIDUELE HOEDANIGHEID, OF IN HET GEVAL VAN GLASSDOOR, ALLEEN IN ZIJN AFZONDERLIJKE HOEDANIGHEID, AANHANGIG TE MAKEN EN NIET ALS EEN EISER OF LID VAN EEN COLLECTIEF IN EEN BEOOGD COLLECTIEF OF VERTEGENWOORDIGEND GEDING. ARBITRAGE ZAL PLAATS HEBBEN OP EEN INDIVIDUELE BASIS; COLLECTIEVE ARBITRAGE IS NIET TOEGESTAAN.

12.1 Informele geschillenregeling

 • Indien een van de partijen voornemens is arbitrage in te schakelen in het kader van de overeenkomst, moet de desbetreffende partij de andere partij hiervan ten minste 30 dagen voorafgaand aan het initiëren van arbitrage schriftelijk in kennis stellen. U en wij zijn het erover eens dat de mogelijkheid om elkaar informeel te ontmoeten en te overleggen een belangrijke voorwaarde en een belangrijke reden is waarom wij deze dienst aanbieden, en daarom stemt u ermee in dat u zich daaraan zult houden. 
 • Stuur kennisgevingen naar Glassdoor op het volgende adres: Glassdoor Inc., c/o CT Corporation, ATTN: Litigation Department, 330 North Brand Boulevard, Glendale, CA 91203-2336, Verenigde Staten van Amerika. Als u een account bij onze diensten hebt, sturen wij een kennisgeving aan u via een bericht aan het e-mailadres of telefoonnummer dat is gekoppeld aan uw account. 
 • Een kennisgeving van het geschil (‘Kennisgeving‘) moet (1) de aard en de grondslag van de vordering of het geschil beschrijven; en (2) de gevraagde specifieke schadeloosstelling uiteenzetten. U kunt hier een kennisgevingsformulier downloaden of kopiëren. 
 • Tijdens de periode van 30 dagen gaan u en wij akkoord dat wij te goeder trouw handelen om het geschil op te lossen. Indien u en Glassdoor niet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving overeenstemming kunnen bereiken over het afhandelen van de vordering, kunt u of Glassdoor een formele procedure in gang zetten in overeenstemming met sectie 12.2.

12.2 Bindende arbitrageovereenkomst, uitzonderingen op arbitrage, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.2.1 Overeenkomst tot arbitrage en afzien van collectieve actie/groepsarbitrage. 

Onderworpen aan de uitzonderingen op de arbitrage zoals vermeld in onderdeel 12.2.4 hieronder, komen u en Glassdoor overeen dat alle geschillen tussen Glassdoor en consumenten (d.w.z. niet-zakelijke/commerciële) gebruikers die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met deze Voorwaarden en/of uw gebruik van onze diensten (en die niet anderszins worden opgelost overeenkomstig sectie 12.1) moeten worden opgelost door middel van bindende arbitrage zoals beschreven in sectie 12.2. Indien een bemiddelaar of rechtbank beslist dat een deel van deze arbitrageovereenkomst in sectie 12.2 onuitvoerbaar is, blijft de rest van sectie 12 van deze Voorwaarden niettemin van toepassing (met inbegrip van het verbod op groepsarbitrage).

12.2.2 Arbitrageprocedure. 

 • De arbitrage is onderworpen aan de Consumer Arbitration Rules van de American Arbitration Association (‘AAA‘), zoals deze door deze sectie zijn aangepast. De regels van de AAA en een formulier voor het in gang zetten van de procedure vindt u op www.adr.org. Elke door u of Glassdoor aangeboden schikking zal niet aan de bemiddelaar worden bekendgemaakt. 
 • Tenzij anders vereist door de toepasselijke arbitrageregels, zal de arbitrage plaatsvinden in San Francisco, Californië. 
 • Voor elke vordering van $ 10.000 of minder kunnen u en Glassdoor ervoor kiezen arbitrage via audio en/of een videocommunicatiesysteem te laten plaatsvinden (inclusief maar niet beperkt tot een telefoon- of videoconferentieplatform zoals Zoom) of uitsluitend op basis van schriftelijke inzendingen. De arbitrage zal geen persoonlijk verschijnen door de partijen of getuigen behelzen, tenzij door de partijen gezamenlijk anderszins wordt overeengekomen, waarbij het oordeel van de bemiddelaar bindend is. In gevallen waarin een persoonlijke hoorzitting wordt gehouden, kan u of Glassdoor aanwezig zijn via een audio- en/of videocommunicatiesysteem (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een telefoon- of een videoconferentieplatform zoals Zoom), tenzij de bemiddelaar anders vereist. 
 • De bemiddelaar beoordeelt de inhoudelijke aspecten van de claims in overeenstemming met het toepasselijk recht, waaronder erkende principes van billijkheid, en zal alle wettelijk erkende verzoeken om bescherming inwilligen. 
 • De bemiddelaar is niet gebonden aan eerdere uitspraken in arbitragezaken waarbij andere gebruikers betrokken waren, maar is gebonden aan eerdere uitspraken waarbij dezelfde gebruiker betrokken was in zoverre dit is toegestaan door toepasselijk recht. 
 • Het oordeel van de bemiddelaar is bindend en mag worden ingeschreven als een vonnis bij elk rechtscollege dat daartoe bevoegd is.

12.2.3 Uitschrijvingsprocedure. 

INDIEN U EEN NIEUWE GEBRUIKER BENT, KUNT U ERVOOR KIEZEN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST TE WEIGEREN (‘UITSCHRIJVEN’) DOOR ONS EEN SCHRIFTELIJKE UITSCHRIJVINGSMEDEDELING TE STUREN (‘UITSCHRIJVINGSMEDEDELING’). DE DATUM WAAROP DE UITSCHRIJVINGSMEDEDELING IS VERSTUURD, DIENT NIET LATER TE ZIJN DAN 30 DAGEN NA DE DATUM WAAROP U DEZE VOORWAARDEN VOOR DE EERSTE KEER ACCEPTEERT. STUUR DE UITSCHRIJVINGSMEDEDELING NAAR GLASSDOOR INC., C/O CT CORPORATION, ATTN: LITIGATION DEPARTMENT, RE: OPT-OUT NOTICE, 330 NORTH BRAND BOULEVARD, GLENDALE, CA 91203-2336, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 

 • Voor uw gemak bieden we u een uitschrijvingsformulier dat u kunt gebruiken. Vermeld uw naam, adres (straatnaam, plaatsnaam, provincie en postcode) en de e-mailadressen die zijn gekoppeld aan de account(s) waarop de uitschrijving van toepassing is. Het uitschrijvingsformulier is alleen geldig als u het heeft ondertekend. 
 • Deze procedure is de enige manier om u uit te schrijven voor deze arbitrageovereenkomst zoals vermeld in sectie 12.2. Als u zich uitschrijft voor de arbitrageovereenkomst zoals vermeld in deze sectie, blijven alle andere onderdelen van deze Voorwaarden en sectie 12 op u van toepassing. Het uitschrijven voor de arbitrageovereenkomst is niet van invloed op eerdere, overige of toekomstige arbitrageovereenkomsten die u met ons kunt aangaan of bent aangegaan.

12.2.4 Uitzonderingen op arbitrage. 

De in de onderdelen 12.2.1 en 12.2.2 opgenomen bepalingen inzake instemming met arbitrage hierboven gelden niet voor het volgende:

 1. zaken die in aanmerking komen voor de status van kleine vordering;
 2. juridische procedures of procedures die pogingen inhouden om persoonsgegevens te verkrijgen met betrekking tot een gebruiker of gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de auteur van Glassdoor-content of -reviews;
 3. alle juridische procedures die tegen een van de Glassdoor Group worden aangespannen door bedrijven of andere rechtspersonen, of personen die handelen in naam van dergelijke bedrijven of andere rechtspersonen;
 4. alle juridische procedures die door een van de Glassdoor Groups worden aangespannen tegen bedrijven of andere rechtspersonen, of personen die handelen in naam van dergelijke bedrijven of andere rechtspersonen; en
 5. het recht van een partij om bij een bevoegde rechtbank een voorlopige of andere billijke maatregel te vragen om de daadwerkelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van een partij te voorkomen.
 6. een vordering tot het geven van een dwangbevel, dat door de rechter en niet door de bemiddelaar moet worden beoordeeld. Indien een van de partijen verzoekt om een voorlopige voorziening, wordt dit verzoek gescheiden van de arbitrageprocedure en opgeschort tot de arbitrage definitief is beslecht, waarna over de vordering kan worden beslist.
 7. een vordering die niet al onderworpen is aan een van de uitzonderingen vermeld in sectie 12.2.4 waarbij één of alle niet-Glassdoor Group-partijen zich buiten de Verenigde Staten bevinden.

Indien, om wat voor reden dan ook, het verbod op groepsarbitrages uiteengezet in deze sectie 12 niet kan worden afgedwongen, dan is deze arbitrageovereenkomst zoals vermeld in de onderdelen 12.2.1-3 in zijn geheel niet van toepassing; de rest van sectie 12 blijft van kracht.

12.2.5 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

 • Voor claims die onderworpen zijn aan de uitzonderingen op de arbitrage zoals vermeld in onderdeel 12.2.4, zullen deze Voorwaarden en elke claim en alle claims of geschillen of andere juridische procedures tussen u en ons, daaronder mede inbegrepen, maar niet beperkt tot claims of geschillen die op welke wijze dan ook samenhangen met of die voortvloeien uit deze Voorwaarden of uw toegang tot of gebruik van onze diensten, onderworpen zijn aan de wetten van de staat Californië, in de Verenigde Staten van Amerika, zonder dat daarbij de beginselen of bepalingen omtrent het conflicteren van wetgeving van kracht zijn die in de toepassing van wetgeving uit een ander rechtsgebied zouden kunnen voorzien. Deze claims of geschillen dienen uitsluitend aanhangig te worden gemaakt in de staatsrechtscolleges in Marin County, in de staat Californië, in de Verenigde Staten van Amerika, of de federale rechtscolleges in het Northern District van de staat Californië, in de Verenigde Staten van Amerika, afhankelijk van hetgeen van toepassing is, en u stemt ermee in uzelf te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van elk van deze rechtscolleges voor het doel van het aanhangig maken van dergelijke claims of geschillen.
 • Voor alle claims die niet onderworpen zijn aan de uitzonderingen op de arbitrage zoals vermeld in onderdeel 12.2.4, stemmen de partijen in dat hun regeling onder deze Voorwaarden in ‘interstate commerce’ is en dat de Federal Arbitration Act van toepassing is op de bepalingen voor de constructie van de arbitrageovereenkomst zoals vermeld in sectie 12.2.

12.2.6 Wijzigingen in de arbitrageovereenkomst

 • Wij zullen u minstens 30 dagen voordat wijzigingen in sectie 12 van kracht worden op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen via een kennisgeving aan het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account. Het is daarom essentieel dat u uw e-mailadres actueel houdt. U kunt uw e-mailadres bijwerken op de pagina met accountinstellingen.
 • Indien u niet instemt met de gewijzigde voorwaarden, heeft u het recht uw account binnen 30 dagen te sluiten en bent u niet gebonden aan deze wijzigingen. Als u onze services blijft gebruiken, zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing op alle geschillen of claims die zijn onderworpen aan deze sectie 12 die zich hebben voorgedaan of tussen u en Glassdoor of die zich kunnen voordoen. Deze voorwaarden gaan in zodra de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.
 • Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, stemmen u en wij ermee in dat, indien wij in de toekomst deze sectie 12 wijzigen (anders dan een wijziging van een genoemd adres of genoemde koppelingen naar een website), deze wijziging niet van toepassing zal zijn op juridische vorderingen die werden ingediend voor de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

 • Uitgezonderd hetgeen nadrukkelijk wordt vermeld in enige andere overeenkomst die we met u hebben gesloten, behelzen deze Voorwaarden, en alle andere overeenkomsten, documenten of beleidsregels die door verwijzing in deze Voorwaarden zijn opgenomen, de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de diensten. Deze Voorwaarden prevaleren boven alle eerdere voorstellen, onderhandelingen, overeenkomsten en afspraken inzake de inhoud van deze Voorwaarden. 
 • U verklaart en garandeert dat geen enkele persoon enige belofte, voorstelling van zaken of garantie heeft gegeven, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, die niet in deze Voorwaarden is opgenomen om u aan te zetten deze overeenkomst aan te gaan. 
 • Nalaten aan onze zijde om enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt niet in dat wij afstand nemen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. 
 • Als een bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar of nietig mocht blijken, zal deze zo worden aangepast dat deze de intentie van de partijen weerspiegelt of zal deze zo in die minimaal noodzakelijke mate worden weggenomen, dat de overige Voorwaarden volledig van kracht en uitvoerbaar blijven. 
 • In de mate die door het recht wordt toegestaan, is de Engelse versie van deze Voorwaarden bindend en worden de vertalingen uitsluitend voor uw gemak aangeboden. 
 • De Voorwaarden en eventuele rechten of verplichtingen krachtens deze Voorwaarden kunnen door u niet worden toegewezen, overgedragen of in sublicentie worden gegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glassdoor, maar mogen door ons wel onbeperkt worden toegewezen of overgedragen. Elke poging tot toewijzing door u houdt een schending van deze Voorwaarden in en zal derhalve nietig zijn. De sectietitels van deze Voorwaarden worden slechts gemakshalve gebruikt en hebben geen juridische of contractuele geldigheid. De termen ‘inclusief’ en ‘waaronder’ in deze Voorwaarden betekenen ‘met inbegrip van, maar niet beperkt tot’.
 • Bepaalde elementen van de websites en/of mobiele apps van Glassdoor zijn in licentie gegeven krachtens één of meer van de Amerikaanse octrooien beschreven op https://www.35usc287.com/mobile

Als u vragen over deze Voorwaarden mocht hebben, kunt u contact met ons opnemen